EGITEN DITUGUN ZERBITZU ETA LANAK

     UREN TRATAMENDUAREN DISEINUA, DOIKETA, ZUZENKETA ETA ARAZKETA 
     
     - FILTRAZIOA
     - DESKALTZIFIKAZIOA (URARI GOGORTASUNA KENTZEA)
     - KLORAZIOA
     - ULTRAMORE (UV) IZPIEN BIDEZKO ESTERILIZAZIOA
     - URAREN BERRERABILPENERAKO SISTEMAK
     - TRUKAKETERAKO ERRESINAK
     - NANOFILTRAZIOA ETA ULTRAFILTRAZIOA
     - EBAPORATZAILEAK
     - TRATAMENDU FISIKO-KIMIKOA
     - HIRI-HERRIETAKO HONDAR UREN TRATAMENDUA
     - URAREN POTABILIZAZIOA ETA URAREN GARDENTZEA
     - EMARIA NEURTZEKO ARKETAK
     - LEGIONELLAREN KONTROLA
     - INSTALAZIOEN MANTENIMENDUA ETA HOBEKUNTZA
     - PRODUKTU KIMIKOAK
     - LURRUN GALDARATARAKO TRATAMENDUA